petak, 21. prosinca 2012.

Jetra

Premda se funkcionalno često razmatra u kontekstu donjega grijača, anatomski smještaj jetre odgovara srednjem grijaču. Ovakav središnji položaj jetre u organizmu vrlo je razumljiv budući da je primarna funkcija jetre osiguravanje slobodnog kretanja Qi-ja u svim smjerovima, dakle, prema svim Zang i Fu organima, čime jetra osigurava njihovo normalno funkcioniranje. U kineskim se tekstovima jetra stoga naziva „General“ svih organa.

Jetra regulira volumen cirkulirajuće krvi u organizmu. Tijekom fizičke aktivnosti se krv iz jetre usmjerava u mišiće i tetive, dok se u mirovanju ona vraća natrag u jetru. Kažemo da jetra akumulira krv i širi se u svim smjerovima, poput drva, elementa kojem pripada. Povrh toga, jetra regulira menstrualni ciklus, te krvlju prihranjuje oči i tetive.

Možemo zaključiti da jetra:
1. Spada u yin organe, Zang
2. Pripada elementu drvu i zelenoj boji
3. Akumulira krv
4. Kontrolira tetive
5. Otvara se u oči
6. Manifestira se na noktima
7. Udomljuje eteričnu dušu, Hun
8. Pogađa je ljutnja
9. Pogađa je vjetar

MERIDIJAN JETRE (liver meridian, LIV)
Vanjski put meridijana počinje uz nokat nožnoga palca, točkom LIV-1. Pruža se unutarnjom stranom gornje površine stopala, uspinje se unutarnjom stranom potkoljenice i unutarnjim dijelom prednje površine natkoljenice do preponske regije. Nadalje obilazi vanjske genitalne organe, penje se okomito po sredini trbušne stjenke, potom koso do vrha 11. rebra, te završava na prednjoj stjenci prsnog koša točkom LIV-14.

Unutarnji put kanala pri vrhu 11. rebra (LIV-13) ponire u dubinu, obilazi želudac, ulazi u jetru i žučni mjehur, prolazi kroz ošit, te se grana unutar pluća. Jedna se grana uspinje iza jednjaka i ždrijela, te završava u oku i mozgu (Du-20).

Meridijan jetre i meridijan žučnog mjehura jesu također povezani dvojako. Osim veza unutarnjih putova, postoji i veza njihovih vanjskih putova. Jedna se grana primarnog kanala žučnog mjehura odvaja u toči GB-41  i završava u točki LIV-1.

četvrtak, 13. prosinca 2012.

Žučni mjehur

Žučni mjehur zauzima posebno mjesto među organima Fu. S jedne strane, jedini je Fu organ koji nije u izravnom kontaktu s hranom ili otpadnim produktima metabolizma. Drugim riječima, niti prima, niti prenosi hranu ili produkte metabolizma. S druge pak strane, jedini je među organima Fu koji izravno ne komunicira s okolinom putem usta, završnog crijeva ili mokraćne cijevi.

Funkcija žučnog mjehura je prikupljanje i pohranjivanje žuči, te njeno izlučivanje u početni dio tankoga crijeva (dvanaesnik), pa je stoga usko vezana uz funkciju jetre, svojeg Zang para elementa drva. Ukoliko je protok Qi-ja jetre slobodan, funkcija žučnog mjehura biti će uredna. Budući da žučni mjehur zapravo potpomaže probavnu funkciju želuca i slezene, više nalikuje na yin (Zang) organ, nego li na yang (Fu) organ, te se često ubraja među šest tzv. Izvanrednih unutarnjih organa (uz mozak, moždinu, kosti, krvne žile i maternicu).

Žučni mjehur kontrolira tetive. Ova je funkcija naizgled identična funkciji jetre, koja također kontrolira tetive. Međutim, dok jetra prihranjuje tetive krvlju, žučni mjehur tetivama osigurava Qi neophodan za urednu pokretljivost i savitljivost zglobova. Ne čudi što se točka kojom utječemo na zglobni sustav nalazi na meridijanu žučnog mjehura (GB-34, influentna točka tetiva).

Na koncu, no ne manje bitno, mentalni aspekt žučnog mjehura vezan je uz našu sposobnost odlučivanja.

MERIDIJAN ŽUČNOG MJEHURA (gall bladder, GB).
Vanjski put meridijana počinje u blizini vanjskog očnog kuta točkom GB-1. Pruža se do prednjeg ruba uške, odakle u više navrata mijenja smjer opisujući lučne linije po oglavku. Spušta se stražnjom površinom vrata, prednjom površinom grudnog koša i trbuha. Pruža se prema kuku, spušta se niz vanjsku površinu natkoljenice i potkoljenice do stopala, gdje završava točkom GB-44 uz nokat četvrtog prsta.

Unutarnji put kanala u bočnoj regiji vrata ponire u dubinu, prolazi kroz ošit, potom jetru i žućni mjehur, te se nastavlja do preponske regije gdje završava u točki GB-30.

četvrtak, 6. prosinca 2012.

Trodjelni grijač

Trodjelni grijač ili „San Jiao“ je struktura o kojoj se vjerojatno najčešće raspravljalo kroz stoljeća. Naime, u najranijim se tekstovima spominje struktura bez oblika, koja ima funkciju  plamenika. Tek se u tekstovima Nei Jinga trodjelni grijač promatra kao organ, dakle kao struktura koja posjeduje i oblik. Danas znamo da trodjelni grijač anatomski odgovara  velikim tjelesnim šupljinama, grudnoj i trbušnoj. Ukoliko trbušnu šupljinu podijelimo zamišljenom poprečnom linijom u razini pupka, možemo razlučiti tri dijela trodjelnog grijača:

1.  Gornji grijač: odgovara grudnoj šupljini, a sadrži pluća, srce i osrčje,
2. Srednji grijač: odgovara gornjem dijelu trbušne šupljine, a sadrži jetru, žučni mjehur, želudac i slezenu, te
3. Donji grijač: odgovara donjem dijelu trbušne šupljine, a sadrži tanko crijevo, debelo crijevo, bubrege i mokraćni mjehur
Vidjeli smo da su bubrezi temelj života, korijen prenatalnog Qi-ja. Osim esencije, Jinga bubrega, uz bubrežnu je funkciju usko vezan „Ming Men“ („Ministarska vatra“), odgovoran za održavanje svih fizioloških procesa u organizmu. Pod utjecajem Ming Mena, vidjeli smo, Jing bubrega se pretvara u Qi. To je takozvani Yuan Qi ili originalni Qi, koji upravo posredstvom trostrukog grijača dospijeva do unutarnjih organa (Zang i Fu), a time i unutarnjih kanala i vanjskih putova meridijana.
Možemo sažeti funkcije originalnog Qi-ja:
1. Osigurava toplinu slezeni, neophodnu za pretvorbu hrane u Qi hrane (srednji grijač)
2. Osigurava toplinu bubrezima, neophodnu za pretvorbu tjelesnih tekućina (donji grijač)
3. Potpomaže pretvorbu grudnog Qi-ja u pravi Qi (gornji grijač)
4. Potpomaže pretvorbu Qi-ja hrane u krv (gornji grijač)
Drugim riječima, trodjelni grijač je medij putem kojeg Qi bubrega dospijeva do pojedinih organa, a Qi bubrega je pokretačka snaga svih organa. Ovakav bliski odnos trodjelnog grijača i originalnog Qi-ja se ogledava i u smještaju stražnje Shu točke trostrukog grijača (BL-22) neposredno iznad stražnje Shu točke bubrega (BL-23).

Na koncu, valja spomenuti da se trodjelni grijač prema definiciji Svjetske Zdravstvene Organizacije prevodi kao „trodjelni energizator“ (Triple Energizer). Logično, nije li?

MERIDIJAN TRODJELNOG GRIJAČA (tripple burner meridian, TB)
Vanjski put meridijana počinje u točki TB-1 smještenoj uz nokat četvrtog prsta šake, te se pruža stražnjom stranom šake, uspinje se sredinom stražnje površine podlaktice, nadlaktice i ramena. Potom prelazi u područje vrata, obilazi ušku i završava uz vanjski rub obrve, točkom TB-23.

Unutarnji kanal u području vrata (ST-12) ponire u dubinu, ulazi u osrčje (Ren-17), te se vraća natrag u vrat. Jedna se grana odvaja iz osrčja, prolazi kroz ošit, te se grana unutar srednjeg i donjeg grijača. Dodatna se grana odvaja iz donjeg grijača, usmjerava se u nogu, gdje završava u stražnjoj regiji koljena (BL-39).

Meridijan osrčja i meridijan trodjelnog grijača jesu također povezani dvojako. Osim opisanih veza unutarnjih putova, postoji i veza njihovih vanjskih putova. Jedna se grana primarnog kanala osrčja odvaja u toči P-8  i završava u točki TB-1.

nedjelja, 2. prosinca 2012.

Osrčje

Prema zapadnom poimanju u ljudskom organizmu razlikujemo dvije velike tjelesne šupljine, grudnu i trbušnu šupljinu. Razdvaja ih mišićna pregrada, ošit ili dijafragma, a obavijene su prozirnim opnama. Grudna se šupljina nalazi unutar grudnog koša, iznad ošita. Obavija je porebrica, a sadrži pluća, srce i velike krvne žile. Dio porebrice koji obavija pluća nazivamo poplućnicom, a dio koji obavija srce nazivamo osrčjem. Trbušna šupljina se nalazi ispod ošita, sprijeda i bočno je omeđena mekom trbušnom stjenkom (trbušni mišići), straga tzv. stražnjim trbušnim zidom (kičmeni stup s pripadajućim mišićima leđa), a s donje se strane nastavlja u zdjelicu. Stjenku trbušne šupljine obavija potrbušnica, a sadrži probavne organe (peritonealni organi), te mokraćne organe i unutarnje spolne organe (ekstraperitonealni organi) .

U tradicionalnoj kineskoj medicini osrčje spada u zaseban yin organ (Zang), dok preostale ovojnice tvore zaseban yang organ (Fu), trostruki grijač (Triple Burner, San Jiao). Oba, prema teoriji pet elemenata, pripadaju elementu vatri.
Srce i osrčje su izvorno, dakle, u klasičnoj kineskoj školi, smatrani istim organom, što je i logično obzirom na njihov blizak anatomski odnos. Naime, tekstovi Nei Jing i Nan Jing se odnose na "5 Zang i 6 Fu" (izostavljaju osrčje kao organ), ali i na "12 kanala" (uključuju meridijan osrčja). Tek se u tradicionalnoj kineskoj školi, s razvojem Teorije meridijana, osrčje izdvaja kao zaseban organ. Stoga ne čudi što, prema Teoriji pet elemenata, element vatra posjeduje 2 Zang (srce i osrčje) i 2 Fu (tanko crijevo i trostruki grijač) organa.

Tekst "Odabrane povijesne teorije kineske medicine" pojašnjava odnos između osrčja i trostrukog grijača: "Srce je Car koji ima Ministra. Šupljine trostrukog grijača su poput prijestolnice u kojoj se nalaze i Car srce i Ministar osrčje. Osrčje je u središtu grudi, poput palače u kojoj se nalazi Car. Palača je unutra, pa je yin, a prijestolnica izvana, pa je yang. Stoga je osrčje yin, a trostruki grijač yang, organ".

Osrčje obavija srce, te ga na taj način štiti od vanjskih uzroka bolesti. Budući da je anatomski vezano uz srce, funkcije osrčja su jednake funkcijama srca. Dakle, i osrčje kontrolira krv i udomljuje Shen. Stoga se pojedine akupunkturne točke na meridijanu osrčja koriste za jačanje ili hlađenje krvi, ali i za jačanje ili umirivanje Shena. Primjera radi, visoku tjelesnu temperaturu s delirijem (bulažnjenjem, buncanjem) možemo liječiti upravo točkama na meridijanu osrčja.

MERIDIJAN OSRČJA (pericardium meridian, P)
Unutarnji put kanala počinje u središtu prsišta (razina Ren-17), na mjestu gdje jedna od grana unutarnjeg kanala bubrega završava. Na njemu razlikujemo dvije grane. Prva, silazna grana, prolazi kroz ošit, ulazi u trbušnu šupljinu i odlazi u trostruki grijač. Druga se grana poprečno pruža prednjom stjenkom prsišta, gdje izvire na površinu i nastavlja se kao vanjski put meridijana.

Vanjski put meridijana osrčja izvire na prednjoj površini grudnog koša točkom P-1, odakle se pruža prema pazuhu. Spušta se prednjom površinom nadlaktice, podlaktice i dlana, te završava na vršku srednjega prsta, točkom P-9.

ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Bubrezi

Bubrezi sadrže nasljednu esenciju, Jing, pa se u kineskim tekstovima često nazivaju „Korijenom prenatalnog života“, baš kao što se slezena (i želudac) smatraju „Korijenom postnatalnog života“. Sve što suvremeno definiramo genetskim ili nasljednim, tradicionalno proizlazi iz bubrega. Sve informacije naših predaka pohranjene su u bubrezima.

Primarna je funkcija bubrega prehrana ploda tijekom trudnoće, kontrola rasta i razvoja ploda, te kontrola samoga rođenja. Bubrezi određuju našu konstituciju, vitalnost, otpornost, kontroliraju naš rast, razvoj, spolno sazrijevanje i reprodukciju. 

Bubrezi su temelj yina i yanga ljudskog organizma. Naime, osim esencije, Jinga bubrega (yin bubrega), uz bubrežnu funkciju usko je vezan „Ming Men“ (yang bubrega). U trenutku začeća spajanjem dviju esencija, majčine i očeve, osim nasljednog Jinga, nastaje i takozvana „Ministarska vatra“ ili Ming Men. Dok je Jing smješten u samim bubrezima, Ming Men je smješten između oba bubrega, a odgovoran je za održavanje svih fizioloških procesa u organizmu. Kada bi se Ministarska vatra ugasila, uče nas kineski majstori, ugasio bi se život.
Yin i yang bubrega možemo usporediti s uljnom lampom, gdje je ulje yin, a plamen yang. Ukoliko je ulja nedovoljno, plamen će oslabjeti. Ukoliko je pak ulja previše, plamen će se ugušiti. I na yin bubrega (Jing bubrega, „ulje“, točka Ren-4) i na yang bubrega (Ming Men, „plamen“, točka Du-4) možemo djelovati akupunkturom, pri čemu uvijek valja imati na umu slijedeće: kako bi se plamen održao, uvijek istovremeno treba jačati i yin bubrega i yang bubrega.

Prema teoriji pet elemenata, bubrezi pripadaju elementu vodi. Bubrezi kontroliraju promet vode u organizmu i to trojako: (1) nadziru resorpciju u tankom i debelom crijevu, (2) primaju vodu iz pluća, koju ujedno raspršuju i u vidu pare vraćaju u pluća kako bi održali vlažnost pluća, te (3) slezeni osiguravaju toplinu neophodnu za pretvorbu i transport tekućina. 

Temeljem do sada rečenog, možemo zaključiti da bubrezi:
1.      Spadaju u yin organe, Zang
2.      Pripadaju elementu vodi i plavoj (crnoj) boji
3.      Određuju rođenje, konstituciju, rast, razvoj i sazrijevanje
4.      Stvaraju koštanu srž, mozak i leđnu moždinu
5.      Stvaraju i kontroliraju kosti
6.      Kontroliraju vodu (tjelesne tekućine i promet vode u organizmu)
7.      Kontroliraju donje otvore (mokraćna cijev i završno crijevo)
8.      Otvaraju se u uši
9.      Manifestiraju se na kosi
10.  Udomljuju Zhi, volju
11.  Kontroliraju Ming Men
12.  Pogađa ih strah
13.  Pogađa ih hladnoća i suha klima

MERIDIJAN BUBREGA (kidney meridian, KID)
Vanjski put meridijana bubrega počinje na tabanu, na granici prednje i srednje trećine stopala, točkom KID-1. Uspinje se unutarnjim rubom stopala, unutarnjom stranom potkoljenice i natkoljenice, zatim prednjom površinom trbuha i grudnog koša, gdje završava uza samu ključnu kost točkom KID-27.

Unutarnji put kanala počinje u perinealnoj regiji (Du-1), uspinje se leđnom moždinom, ulazi u bubreg. Od bubrega vode dvije grane, jedna u mokraćni mjehur, duga u jetru. Iz mokraćnog mjehura vode tri ogranka u prednju trbušnu stijenku (Ren-3, Ren-4 i Ren-7). Iz jetre se unutarnji put nastavlja u pluća (ogranak šalje u srce i osrčje) i dušnik, te završava u korijenu jezika.

Meridijan bubrega i meridijan mokraćnog mjehura jesu također povezani dvojako. Osim opisanih veza unutarnjih putova, postoji i veza vanjskih putova ova dva meridijana. Jedna se grana primarnog kanala mokraćnog mjehura odvaja u toči BL-67 i završava u točki KID-1.

Opstanak čovjeka ovisi o konstantnoj interakciji triju sila: Qi-ja Zemlje, Qi-ja Neba i Qi-ja čovjeka. Kineski majstori nas uče da je upravo KID-1 točka u kojoj energija Zemlje ulazi u ljudski organizam. Stoga ne čudi što se u praksama poput Qi Gonga, KID-1 naziva točkom uzemljenja ili točkom ukorjenjivanja. „Čovjek raste iz zemlje prema nebu, nalik stablima što ga okružuju“.

subota, 24. studenoga 2012.

Mokraćni mjehur

Prema zapadnom shvaćanju mokraćni mjehur obavlja dvije funkcije, skladištenje i izlučivanje mokraće. U tradicionalnoj kineskoj medicini, osim funkcije skladištenja i izlučivanja, mokraćni mjehur posjeduje i funkciju stvaranja mokraće iz nečistog dijela hrane, odvojenog u tankome crijevu. Stoga ne čudi što se u liječenju disharmonije mokraćnog mjehura koriste točke smještene na meridijanu tankoga crijeva, primjerice točka SI-2.

Za pretvorbu nečistog dijela u mokraću potreban je bubrežni yang. Ukoliko je bubrežni yang oslabljen, mokraćni mjehur neće imati dovoljno Qi-ja za stvaranje mokraće (koncentriranje mokraće), što može rezultirati čestim, obilnim mokrenjem.

MERIDIJAN MOKRAĆNOG MJEHURA (bladder meridian, BL)
Vanjski put meridijana izvire uz unutarnji očni kut točkom BL-1, penje se čelom do tjemena, potom se zatiljkom spušta u stražnji dio vrata. Ovdje se meridijan grana u dvije grane: unutarnju i vanjsku. Obje teku paralelno stražnjom stranom vrata i leđa, pružaju se stražnjom stranom natkoljenice, te se u stražnjoj regiji koljena ujedinjuju u jedinstvenu granu. Ista se spušta stražnjom površinom potkoljenice, te vanjskim rubom stopala. Završava na malom prstu točkom BL-67.

Unutarnji put kanala se odvaja u razini drugog slabinskog kralješka (točka BL-23), ulazi  u svoj Zang organ, bubreg, potom u svoj Fu organ, mokraćni mjehur.


STRAŽNJE SHU TOČKE

Paralelno s linijom koja tijelo dijeli na dvije simetrične polovine, lijevu i desnu, teku unutarnja i vanjska grana meridijana mokraćnog mjehura. Unutarnja je grana udaljena 1,5 cun, a vanjska 3 cuna od linije simetrije. Na unutarnjoj grani meridijana mokraćnog mjehura smještene su tzv. stražnje Shu točke. „Shu“ u doslovnome prijevodu znači „transportirati“, „prenositi“. Pomoću ovih se točaka Qi izravno prenosi u pripadajući Zang ili Fu organ. Dakle, svaki organ posjeduje svoju stražnju Shu točku smještenu u svojoj neposrednoj blizini. Tako se, primjerice stražnja Shu točka pluća nalazi na unutarnjoj grani meridijana mokraćnog mjehura u visini trećeg grudnog kralješka, a jetre u visini devetog grudnog kralješka.
Visina             Točka              Zang
Th 3                 BL-13             pluća
Th 4                 BL-14             osrčje
Th 5                 BL-15             srce
Th 9                 BL-18             jetra
Th 11               BL-20             slezena           
L 2                   BL-23             bubrezi

Ukoliko se stražnjim Shu točkama Qi izravno prenosi u pripadajući organ, nameće se pitanje koja je razlika ovih točaka u odnosu na točke smještene duž ostalih meridijana? Stimulacijom točaka smještenih na ostalim meridijanima Qi se prenosi posredno , poput vala energije, duž meridijana do pripadajućeg organa. To drugim riječima znači da se stimulacijom stražnjih Shu točaka postiže brži i intenzivniji učinak, kao da Qi izravno uštrcavamo u organ.

Kako su stražnje Shu točke smještene na stražnjoj, yang površini tijela (prednja površina tijela je yin), primjenu nalaze u liječenju yin stanja:
1.      kronična stanja,
2.      disharmonija Zang organa,
3.      disharmonija pripadajućeg osjetnog organa i
4.      stanja hladnoće.

U istoj visini, na vanjskoj grani meridijana mokraćnog mjehura, smještene su točke pomoću kojih možemo djelovati na psiho-emocionalni aspekt pripadajućeg Zang organa. Ljutnju, primjerice, možemo tretirati stimulacijom točke BL-47.
Visina             Točka              Zang
Th 3                 BL-42             pluća
Th 4                 BL-43             osrčje
Th 5                 BL-44             srce
Th 9                 BL-47             jetra
Th 11               BL-49             slezena           
L 2                   BL-52             bubrezi

srijeda, 21. studenoga 2012.

Tanko crijevo

Poznat kao 'Ministar prijama', tanko crijevo prima djelomično probavljenu hranu iz želuca i dodatno je prerađuje: odvaja 'čisto' od 'nečistog'. Čisti dio odlazi u slezenu. Nečisti dio odlazi u debelo crijevo i mokraćni mjehur. Drugim riječima, iz nečistog dijela nastaju stolica i mokraća.

Veza između yin-yang para elementa vatre, srca i tankog crijeva, za razliku od preostalih Zang Fu organa, manje je jasna. Ova veza je možda najočitija s psiho-emocionalnog aspekta. S psihološkog gledišta tanko crijevo utječe na kritičnost i odlučnost. S emocionalnog gledišta ono kontrolira osnovne emocije. Zanimljiva je kineska ekspresija „Duan Chang“ koja u doslovnom prijevodu znači „slomljena crijeva", a ekvivalentna je zapadnjačkom pojmu slomljeno srce“.

MERIDIJAN TANKOG CRIJEVA (small intestine, SI)
Vanjski put meridijana izvire u točki ST-1 smještenoj u blizini točke HE-9 na malome prstu šake. Penje se unutarnjim dijelom stražnje površine šake, podlaktice, nadlaktice i ramena, te prelazi u vrat i lice. Završava točkom SI-19, smještenom uz prednji rub uške.

Unutarnji put kanala u vratnom području ponire u dubinu, prolazi kroz jednjak, srce, želudac i tanko crijevo, iz kojega se nastavlja u nogu do točke ST-39.

Meridijan srca i meridijan tankog crijeva jesu povezani dvojako. Osim opisanih veza unutarnjih putova, postoji i veza vanjskih putova ova dva meridijana. Jedna se grana primarnog kanala srca odvaja u točki HE-9 i završava u točki SI-1.